(INFO) “In Heaven” vượt mức 100,000 trên Hanteo Chart


Tổng lượng bán tính đến 12/10/2011 4:20PM KST = 100,857

Lượng bán từ 27/9 – 12/10:

Note: Hanteo chỉ tính lượng bán ở một số cửa hàng nhất định. Lượng bán thật sẽ còn cao hơn nhiều^^

Source: Hanteo + weibo: little1117
Shared by: JYJ3 + Spreadjyjlove

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s