(INFO) JYJ sẽ có cuộc gặp mặt với Bộ Khoa học, Giáo dục& Công nghệ


 JYJ & Song Ji Hyo sẽ có cuộc gặp mặt với Bộ Khoa học, Giáo dục& Công nghệ vào ngày 16/11 9:30 sáng! Sự kiện này sẽ được tường thuật bằng ảnh thông qua twitter

Source: mest4u + Just_JJ
Translation credit: inheaven_wJYJ
Shared by: JYJ3 + Spreadjyjlove

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s