(VID) Nhà của JYJ được nhắc đến trên kênh Y-Star


Nhà của Jae vào: 2.58s

Nhà của Su vào 5.02s

Source: @youtube

Shared by: Nil@Spreadjyjlove

—————

Anh Park có cái nhà mới mà kín tiếng quá…chả có cái gì mà xem cả

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s