(INFO) Tóm tắt nội dung Rooftop Prince tập 13


Bộ ba gặp may mắn, không gặp rắc rối gì với sự khờ khạo của mình.

Sau khi biết được tình cảm của Lee Gak, Park Ha hi vọng anh sẽ không quay về thời Joseon.

Lee Gak và bộ ba  đạt được thành công lớn với danh số bán hàng cao

Credit: Asian-Drama
Shared by: JYJ3
Vtrans: LocoEggs@spreadjyjlove
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

About these ads

One comment on “(INFO) Tóm tắt nội dung Rooftop Prince tập 13

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s