(INFO) Tóm tắt nội dung tập 17 Rooftop Prince


Để cứu Park Ha, cuối cùng Thái tử Lee Gak đã vội vàng đến chỗ Tae Mu, và trao lại điện thoại di động của Tae Yong cho Tae Mu. Tae Mu một lần nữa phá hủy nó.

Chủ tịch Jang gọi cho Se Na và nói với Se Na rằng bà đang tìm cô con gái của mình.

Mặt khác, Lee Gak đang suy nghĩ về việc Thái tử phi và Bu Yong là chị em ruột khi còn ở Joseon, và đoán rằng Park Ha và Se Na cũng chính là hai chị em cùng máu mủ.

Credit: dramahaven | Tips: Stephanie
Shared by: JYJ3 + Hoét@Spreadjyjlove

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s