(TWITTER) 120616 Yoochun Twitter Update


Yoochun:  ……Được buồn bã cũng là điều phúc… 

Yoochun: Khi được vui, sẽ là cực điểm của niềm vui…Khi buồn, cũng sẽ là tận cùng của nỗi buồn…Can đảm…Đó là lòng can đảm….

Source: @6002theMicky
Translated by: naemaeum
Shared by: JYJ3 

Vtrans: Nil@Spreadjyjlove

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s