(VIDEO + TRANS) Bình chọn cho Park Yoochun tại Seoul International Drama Awards 2012


Đây là video quảng cáo từ Micky Baidu Bar để ủng hộ Yoochun tại Seoul International Drama Awards 2012. Bình chọn bắt đầu từ mùng 10 tháng 7 tại site en.korea

[TRANS]
Dành cho ngày đó và chính khoảnh khắc đó
Cho ánh sáng của niềm vui sướng dành tặng Yoochun khi anh đứng trên sân khấu
Sự công nhận và ủng hộ dành cho Yoochun
Sẽ là sự bảo vệ vững chắc từ phía chúng ta
Hãy bình chọn cho Yoochun tại Seoul International Drama Awards

Credit: Micky Baidu via shenkiko
Translated By: g.fanns of JYJ3
Shared By: JYJ3
Việt trans: Ngô Yuchun

About these ads

2 comments on “(VIDEO + TRANS) Bình chọn cho Park Yoochun tại Seoul International Drama Awards 2012

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s