(VIDEO) tvN eNews: Jaejoong được đối xử như một vị thần ở Thailand


Chúng tôi cũng đã đăng tin tức này trước đó

Credit: jaejoong860126
Shared By: JYJ3
Re-upload: Ngô Yuchun

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s