(TWITTER) 120710 Jaejoong Twitter Update‏


Jaejoong: Cậu bé là ai vậy…? Đồng nghiệp dễ thương pic.twitter.com/O07wuNJy

Jaejoong: Tập 15 và 16 sẽ rất thú vị đây.. pic.twitter.com/8Qrl6UY0

credit: kimjaejoongbar
trans by: rachui@sharingyoochun

Vtrans: Nil@spreadjyjlove

About these ads

2 comments on “(TWITTER) 120710 Jaejoong Twitter Update‏

  1. ôi trời nhìn cái mẹt lão bầm dập đáng ra phải thấy thương mới đáng nhưng sao mình lại bùn cười thế ni 0.0

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s