(TWITTER) 120713 Jaejoong Twitter Update


[TRANS] Giờ tới lượt tay phải sưng phồng lên rồi… Chân, đùi và tay tôi đều sưng to đùng…. Thứ đáng sợ nhất trên đời là muỗi! Tháng đáng sợ nhất… Mùa hè pic.twitter.com/eeuI9nE5

Source: @mjjeje
Translated by: @elbowyeish
Shared By: JYJ3 + Spreadjyjlove

About these ads

2 comments on “(TWITTER) 120713 Jaejoong Twitter Update

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s