(PICS) 120808 Những bức ảnh trong buổi phỏng vấn Jaejoong sau khi ‘Dr.Jin’ đi đến hồi kết


Đẹp đến đau lòng TxT  (Đau lòng vì chỉ được nhìn qua ảnh)
Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Credit: C-JeS via Nate
Shared By: JYJ3+spreadjyjlove

About these ads

2 comments on “(PICS) 120808 Những bức ảnh trong buổi phỏng vấn Jaejoong sau khi ‘Dr.Jin’ đi đến hồi kết

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s