(INFO) Hiệu ứng Jaejoong: Phụ kiện Jaejoong đeo đã Sold Out


Buổi công chiếu phim R2B

Credit: DNBN
Shared By: JYJ3 + Spreadjyjlove

About these ads

One comment on “(INFO) Hiệu ứng Jaejoong: Phụ kiện Jaejoong đeo đã Sold Out

  1. Pingback: (NEWS) 120810 Vòng tay JYJ Jaejoong đeo trở thành hàng bán chạy trên trung tâm mua sắm trực tuyến Nhật | Spread JYJ's Love

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s