(PICS) JYJ in Mahalo Photobook – Part 2


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

==GIFs==

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Credit: As tagged + micky0423 + sappieblue + figue141 + XiahDerTod + miccho0123 + TVXQ DC Gall + Yoochun DC Gall
Shared By: JYJ3 + Speadjyjlove

4 comments on “(PICS) JYJ in Mahalo Photobook – Part 2

  1. Bạn ơi, bạn có link MF không, cho mình với, chứ save từ pic nó thật sự mất thời gian lắm.

    Với lại máy tính của mình nó củ chuối lắm bạn à.

    Nếu có thể thì cảm ơn bạn, còn không thì cũng không sao?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s