(TRANS) 120821 Hayato-san’s Blog Update: Jejung


Nụ cười của Jejung
Khoảnh khắc ngắm nhìn bức hình sau khi cậu ấy hoàn tất chữ ký

Nụ cười mãn nguyện của Jejung
Mọi người cùng cười theo nhé, nếu không, Jejung sẽ buồn đó

Hình ảnh được tải ngoài quyền của tôi.

Source: Hayato’s Blog
Translated by: @rubypurple_fan of JYJ3
Shared by: JYJ3 + Spreadjyjlove

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s