Kim Junsu “Xia Tarantallegra” 1st solo album


1. Tarantallegra

==KOREAN=

[Xia]어딜가나똑같은음악그틀을벗어나진못해너와다른잣대를가진나

점점빨리돌아가는세상눈깜짝하면변하는대세정신차려또넘어질라네스스로일어나

tarantallegra 즐겨봐 tarantallegra 음악에취해 tarantallegra 뭐어때 tarantallegra 망설이지마

tarantallegra 음악은 tarantallegra 느끼는거야 tarantallegra 이순간 tarantallegra 몸을던져봐

그들손에좌지우지되는세상이젠지겹지않아 (That’s right babe)

이것저것재고따지는건그만이순간전율의춤을춰

[Flowsik]Hey, What music would you listen to? X4

[Xia]이제나를불태워

[Flowsik]Come on, What music would you listen to?

Hey, What music would you listen to? X3

[Xia]그누구도막지못해

Come on

tarantallegra 즐겨봐 tarantallegra 음악에취해 tarantallegra 뭐어때 tarantallegra 망설이지마

tarantallegra 음악은 tarantallegra 느끼는거야 tarantallegra 이순간 tarantallegra 몸을던져봐

[flowsik] Yeah Xia and flowsik

[Xia] 즐겨봐음악에취해망설이지마음악은느끼는거야이순간 tarantallegra

[Flowsik] You have been chosen, let the music start controlling Your mind, heart, soul will shine like gold, baby girl you know it Your wish comes true 모두가 원하는게 지금 너의 마음속에 yeah, 마음속에 yeah 너와 나 함께 yeah 영원히 Move to the beat, show me how much you want me 더 이상 망설일 필요 없이 How’s that sound? It’s going down, down, down Give me all you got from bottom to top no holding back, back A to the Z we overseas, worldwide we’re on the map, yeah

[Xia]

(워우워우워~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)

tarantallegra 즐겨봐 tarantallegra 음악에취해

(예이예이예이~~~~~~~)

tarantallegra 뭐어때tarantallegra 망설이지마

(이순간)

tarantallegra 음악은 tarantallegra 느끼는거야

(우워워워우워~~~~~)

tarantallegra 이순간 tarantallegra 몸을던져봐

(네인생! 네인생을즐겨봐)

tarantallegra 즐겨봐 tarantallegra 음악에취해

(음악에취해~)

tarantallegra 뭐어때 tarantallegra 망설이지마

(호!) (하!하!하!)

tarantallegra 음악은 tarantallegra 느끼는거야

(우워~~~) (후!하!)

tarantallegra 이순간 tarantallegra 몸을던져봐

즐겨봐음악에취해망설이지마음악은느끼는거야이순간 tarantallegra

[flowsik]Hey, What music would you listen to? X4

Come on, What music would you listen to?

Hey, What music would you listen to? X3

Come on

What music would you listen to? Hey X4

Come on

==ENGTRANS==

[Xia] Yo This time Come on Come on Hold it Uh-huh

[flowsik] Xiah get’em. Get’em

Hey, What music would you listen to? X4

Come on, What music would you listen to?

Hey, What music would you listen to? X3

Come on

[Xia] The same music wherever I go. You can’t think outside of the box. I have different standards than you.

The world spins around quicker. The general trend changes in a twinkle. Be conscious you might fall again. Get up yourself.

tarantallegra Enjoy

tarantallegra Intoxicated to the music

tarantallegra Who cares?

tarantallegra Don’t hesitate

tarantallegra Music

tarantallegra is here to feel

tarantallegra Right now tarantallegra Throw yourself

I’m not tired of the world controlled under their hands. (That’s right babe)

Stop measuring and questioning this and that. Just dance passionately right now.

[Flowsik]Hey, What music would you listen to? X4

[Xia]Now burn me

[Flowsik]Come on, What music would you listen to?

Hey, What music would you listen to? X3

[Xia]No one can stop me

Come on

tarantallegra Enjoy

tarantallegra Intoxicated to the music

tarantallegra Who cares?

tarantallegra Don’t hesitate

tarantallegra Music

tarantallegra is here to feel

tarantallegra Right now

tarantallegra Throw yourself

[flowsik]Yeah Xia and flowsik

[Xia] Enjoy, intoxicated to the music. Don’t hesitate. Feel the music right now tarantallegra~

[Flowsik] You have been chosen, let the music start controlling Your mind, heart, soul will shine like gold, baby girl you know it Your wish comes true what everyone wants is in your heart, yeah, in your heart, yeah, you and me together, yeah, forever, Move to the beat, show me how much you want me, You don’t have to hesitate anymore, How’s that sound? It’s going down, down, down Give me all you got from bottom to top no holding back, back A to the Z we overseas, worldwide we’re on the map, yeah

[Xia]

(wuhwoowuhwoowuh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)

tarantallegra Enjoy tarantallegra Intoxicated to music

tarantallegra Who cares?

(Yeah~ee~yeah~ee~yeah~~~~)

tarantallegra Don’t hesitate

(Right now)

tarantallegra Music tarantallegra is here to feel tarantallegra Right now

(woowuhwuhwoowuh~~~~)

tarantallegra Throw Yourself

(Your life) (Enjoy your life)

tarantallegra Enjoy tarantallegra Intoxicated to the music

tarantallegra Who cares?

(Intoxicated to the music~)

tarantallegra Don’t hesitate

(Ho!)

tarantallegra Music

(Ha! Ha! Ha!)

tarantallegra is here to feel

(Woowuh~~~)

tarantallegra Right now

(Hoo!Ha)

tarantallegra throw yourself

Enjoy, intoxciated to the music. Don’t hesitate. Music is here to feel right now tarantallegra

[Flowsik]Hey, What music would you listen to? X4

Come on, What music would you listen to?

Hey, What music would you listen to? X3

Come on

What music would you listen to? Hey X4

Come on

Original version

[Xia]Yo This time Come on Come on Hold it Uh-huh

[Flowsik] Xiah get’em. Get’em

Hey, What music would you listen to? X4

Come on, What music would you listen to?

Hey, What music would you listen to? X3

Come on

==VIETTRANS==

[Xia] Yo Thời khắc này Hãy lại đây và nắm bắt

[flowsik] Uh-huh Xiah Bùng cháy nào

Hey, Bạn muốn nghe loại nhạc nào? X4

Hãy nói đi, Bạn muốn nghe loại nhạc nào?

Hey, Bạn muốn nghe loại nhạc nào? X3

Đến đi

[Xia] Tới đâu vẫn chỉ có thứ âm nhạc đó. Bạn không thể thoát khỏi sự tù túng. Nhưng giờ đây tôi có một chuẩn mực khác biệt hơn tất cả.

Thế giới xoay vòng đảo lộn. Mọi thứ đang thịnh hành sẽ thay đổi trong chớp mắt. Phải biết rằng bạn lại có thể gục xuống. Hãy tự mình đứng lên đi.

tarantallegra Tận hưởng đi

tarantallegra Hãy để âm nhạc xâm nhiễm bạn

tarantallegra Vậy thì sao chứ?

tarantallegra Đừng do dự nữa

tarantallegra Âm nhạc..

tarantallegra Ngay lúc này hãy tự cảm nhận

tarantallegra Thời khắc này tarantallegra Hãy thả lỏng đi nào

Bạn không thấy mệt mỏi khi luôn bị điều khiển bởi họ sao?. (Đúng vậy đấy)

Đừng đánh giá hay thắc mắc này nọ nữa. Ngay lúc này đây chỉ cần nhảy múa với tất cả sự đam mê.

[Flowsik] Hey, Bạn muốn nghe loại nhạc nào? X4

[Xia]Hãy để tôi bùng cháy

[Flowsik] Trả lời đi, Bạn muốn nghe loại nhạc nào?

Hey, Bạn muốn nghe loại nhạc nào? X3

[Xia] Không ai có thể ngăn cản tôi

Đến đi

tarantallegra Tận hưởng đi

tarantallegra Hãy để âm nhạc xâm nhiễm bạn

tarantallegra Vậy thì sao chứ?

tarantallegra Đừng do dự nữa

tarantallegra Âm nhạc..

tarantallegra Ngay lúc này hãy tự cảm nhận

tarantallegra Thời khắc này tarantallegra Hãy thả lỏng đi nào

[flowsik]Yeah Xia và flowsik

[Xia] Tận hưởng đi, hãy để âm nhạc xâm nhiễm bạn. Đừng do dự nữa. Ngay lúc này đây hãy cảm nhận âm nhạc tarantallegra~

[Flowsik] Bạn đã bị ếm rồi, hãy thả mình theo tiếng gọi của âm nhạc. Tâm trí, trái tim và linh hồn bạn sẽ bừng sáng, bạn biết điều đó mà. Điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực khi mọi người đều muốn được quay cuồng cùng bạn, yeah, cùng bạn, yeah bạn và tôi, yeah, bên nhau mãi mãi. Chuyển động theo tiếng nhạc đi và cho tôi thấy bạn muốn tôi đến mức nào, đừng do dự nữa. Thứ âm nhạc đang dần trùng xuống này quá tuyệt vời đúng không? Đừng che giấu mà hãy cho tôi thấy tất cả những gì bạn có được, từ A đến Z và rồi tất cả mọi người sẽ đều phải ngước mắt nhìn chúng ta, yeah

[Xia]

(wuhwoowuhwoowuh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)

tarantallegra Tận hưởng tarantallegra Để âm nhạc tự do xâm nhiễm

tarantallegra Vậy thì sao nào?

(Yeah~ee~yeah~ee~yeah~~~~)

tarantallegra Đừng do dự nữa

(Thời khắc này)

tarantallegra Âm nhạc tarantallegra để bạn cảm nhận tarantallegra Ngay lúc này

(woowuhwuhwoowuh~~~~)

tarantallegra Thả lỏng đi nào

(Cuộc sống của chính bạn) (Hãy tự do tận hưởng)

tarantallegra Tận hưởng tarantallegra và để âm nhạc tự do xâm nhiễm

tarantallegra Vậy thì sao chứ?

(Để âm nhạc tự do xâm nhiễm~)

tarantallegra Đừng do dự nữa

(Ho!)

tarantallegra Âm nhạc

(Ha! Ha! Ha!)

tarantallegra ngay lúc này đây hãy cùng cảm nhận

(Woowuh~~~)

tarantallegra Thời khắc này

(Hoo!Ha)

tarantallegra Thả lỏng đi nào

Tận hưởng đi, hãy để âm nhạc xâm nhiễm bạn. Đừng do dự nữa. Ngay lúc này đây hãy cảm nhận âm nhạc tarantallegra~

[Flowsik]Hey, Bạn muốn nghe loại nhạc nào? X4

Trả lời đi, Bạn muốn nghe loại nhạc nào?

Hey, Bạn muốn nghe loại nhạc nào? X3

Đến đi

Bạn muốn nghe loại nhạc nào? Hey X4

Đến đi

Credit: Xia, Juno, Flowsik, C-JES
Translated by @ dlwpdldhkdlwp
Vtrans: LocoEggs@spreadjyjlove
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s