(Rooftop Prince OST) Kim Junsu (JYJ) – I Don’t Like Love (사랑이 싫다구요)


===KOREAN===

헝클어진 내 머리처럼 내 마음속도 점점 엉망이 돼가죠
요즘은 정말 사는게 사는게 아니야 그냥 니가 보고 싶어

까짓 사랑 너란 여자가 뭐가 그리 좋았고 힘든지 모르겠어
눈에 또 밟히는 슬픈 추억을 잠 못 이룰 이 밤 또 어떡해

단 하나 갖고 싶은 사랑 또 버리고 싶은 그 사랑
가질 수도 우~ 우~ 버릴 수도 없는 사랑이 싫다구요

너만 보면 나왔던 웃음 입가와 두 눈 표정 기억이 안 나죠
거울을 보면 왠지 낯선 사람 한 명이 이게 나란 말이에요

우린 서로 몰랐어야 돼 아픈게 이런 건지 그때는 몰랐잖아
귀에 또 들리는 니 목소리가 내 길고 긴 하룰 또 어떡해

단 하나 갖고 싶은 사랑 또 버리고 싶은 그 사랑
가질 수도 우~ 우~ 버릴 수도 없는 사랑이 싫다구요

내 사랑 잊고 싶은 사랑 기억하고 싶은 그 사랑
모르겠어 우~ 우~ 싫어 이젠 정말 사랑이 싫다구요

가질 수도 우~ 우~ 버릴 수도 없는 사랑이 싫다구요
이젠 사랑이 싫어

===ENG TRANS===

Like my tangled up hair, the inside of my heart is becoming a mess
These days, living doesn’t really seem like living
I just miss you

I don’t know what was so great or hard about love and a girl like you
What to do with these sad memories that I keep thinking of or this sleepless night?

* The one and only love that I want
And the love that I want to throw away
I don’t like this love that I can’t have but I can’t throw away
My mouth, my two eyes and my face expression from
The laughter that came out whenever I saw you – I don’t remember
The stranger’s face in the mirror is me

We shouldn’t have known each other
We didn’t know that this is pain back then
What to do with my long day filled with your voice in my ears?

* Repeat

My love, my love that I want to forget, my love that I want to remember
I don’t know – I don’t like it, I really don’t like love anymore

I don’t like this love that I can’t have but I can’t throw away
I don’t like love anymore

===VIET TRANS===
Như mái tóc rối bời của anh, tận sâu trong con tim này đang trở nên hỗn loạn
Những ngày tháng này đây, cuộc sống dường như chẳng còn là cuộc sống nữa
Anh chỉ nhung nhớ bóng hình em
Anh chẳng thể nhận ra còn có một người con gái đã thích anh
và điều gì là tuyệt diệu hay khó khăn trong tình yêu
Anh phải làm gì với những hoài niệm buồn này đây,
rằng anh cứ phải giữ những suy nghĩ, hay những đêm dài thức trắng này?

*Có một người và một tình yêu duy nhất mà anh khao khát
Một tình yêu mà anh muốn xóa nhòa đi
Anh chán ghét tình yêu đó rồi,
tình yêu mà anh chẳng hề có được, nhưng anh lại không thể quên nó

Khóe miệng này, đôi mắt này, và khuôn mặt anh đang biểu hiện ra
Tiếng cười đã lộ ra mỗi khi anh được thấy em
Anh đã chẳng nhớ đến
Một khuôn mặt xa lạ bên trong tấm gương đó chính là anh

Chúng ta không nên biết đến nhau thì hơn
Đôi ta đã không biết rằng nỗi đau này sẽ quay trở lại
Giọng nói của em cứ kề bên tai
Anh phải làm gì với những ngày dài liên miên này đây

*Repeat
Tình yêu này, tình yêu của anh mà anh muốn quên đi,
tình yêu mà anh muốn khắc ghi
Anh không biết nữa
Anh chán ghét nó, anh thực sự chán ghét tình yêu này rồi

Anh ghét tình yêu mà anh chẳng thể có được, nhưng anh không thể quên nó đi
Anh ghét tình yêu thế này lắm rồi

Hangul & Engtrans: romanization.wordpress.com & popgasa via iXiahCassie
Vtrans: Vietsub by Symphony Team@http://jyjtune.wordpress.com
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s