Uncommitted (Single)


She said I couldn’t be committed
She said I’m too much of a player
Come on

Uncommitted
Uncommitted
Uncommitted
Ey, ey

It was all a dream
Reality was far from the safe picture
she painted for me
She told me I was the one and I believed
until the dream dissipated so suddenly

I don’t know why she was so compelled to leave
Something was messin’ with her psychology
I’m confused, she’s sayin’ something’s wrong with me,
But how can I fix something I cannot see

Chorus 1: She said, You’re not ready

Baby, you’re not ready for the real thing

She told me that I’d be unfaithful and I cannot believe

Chorus 2: She said you can’t be committed

I said baby I don’t really get it

She said you’re not the right type only good for one night, you never stay committed to me

How could this be, she telling me

I will never let her be my everything

She said I’m a player and i will never change

I feel that i’m ready to leave again

She said she could never trust a player like me

But baby, that was a part of my history

She telling me that breaking hearts is a part of me

It’s like in my system and it would never leave

Chorus 1 + 2

Uncommitted, I’ll never admit it

and then i’ll never get it but somehow she could be right

Uncommitted, I’ll never admit it

and then i’ll never get it but somehow she could be right

chorus 2 (x2)

 

(TRANS) KHÔNG RÀNG BUỘC

Cô ấy nói tôi không thể ràng buộc
Cô ấy ấy nói quá tay chơi
Come on

Uncommitted
Uncommitted
Uncommitted
Ey, ey

Đó đã chỉ là một giấc mơ
Hiện thực khác xa với bức tranh yên bình
mà cô ấy vẽ nên cho tôi
Cô ấy nói tôi là duy nhất và tôi đã tin
cho đến khi giấc mơ ấy đột ngột tan vỡ
Tôi không hiểu tại sao nhất quyết phải ra đi
Có điều gì rối loạn trong tâm trí cô ấy sao
Thật bối rối, cô ấy nói có điều gì đó không đúng nơi tôi
Nhưng tôi sao có thể sửa đổi điều mình không nhìn thấy đâyChorus 1: Cô ấy nói, anh vẫn chưa sẵn sàng

Anh yêu, anh vẫn chưa sẵn sàng cho hiện thực
Cô ấy nói tôi không đáng tin, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi

Chorus 2: Cô ấy nói anh không thể ràng buộc bởi điều gì

Tôi nói rằng, em yêu, anh thực sự không hiểu

Cô ấy đáp lại anh không phải type người của em, chỉ tuyệt vời cho tình một đêm mà thôi, anh sẽ không bao giờ ràng buộc gì bên em

Sao có thể như vậy chứ…cô ấy nói với tôi…rằng tôi không bao giờ để cô ấy là tất cả của mình

Rằng bản chất của một tay chơi nơi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi

Rằng tôi đã sẵn sàng rời đi một lần nữa

Cô ấy nói sao có thể tin tưởng một tay chơi như tôi

Nhưng em yêu, đó chỉ là quá khứ của anh thôi mà

Cô ấy đáp rằng làm tan nét những trái tim là một phần bản chất của tôi

Như thể được lập trình và sẽ mãi mãi chẳng rời đi

Chorus 1 +2

Ahhhhhhh Ohhhh

Uncommitted

Uncommitted, tôi chưa bao giờ thừa nhận

và rồi không thể hiểu nổi, nhưng có lẽ theo cách nào đó, cô ấy đã đúng (x2)

Chorus 2:  (x2)

Source:Bugs
Vtrans: Nil@Spreadjyjlove

One comment on “Uncommitted (Single)

  1. Pingback: (VID) JUNSU XIA UNCOMMITTED MV Full.ver | Spread JYJ's Love

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s